צוואות וירושות

צוואות וירושות

כל אדם שיש לו קרובי משפחה, נתקל במהלך חייו ברגע העצוב אך הבלתי נמנע שבו אחד מהקרובים הללו הולכים לעולמם. כאשר אדם הולך לעולמו, רכושו עובר ליורשיו על פי צוואה או על פי חוק הירושה (התשכ"ה- 1965)

מהי צוואה?
צוואה היא הצהרה כתובה שמהווה מסמך משפטי ובו מפורטת חלוקת הרכוש של האדם שכתב אותה. הצוואה יכולה לכלול תנאים לביצוע, הוראות מיוחדות או להיות כללית בקווים מנחים בלבד

ישנם ארבעה סוגים של צוואות על פי החוק:
צוואה בכתב יד: זו הנפוצה ביותר ונכתבת על ידי המצווה עצמו. בצוואה כלול התאריך, פרטי המצווה ותוכן המפרט את חלוקת העזבון על פי רצונו.
צוואה בפני עדים: זו צוואה הנכתבת ונחתמת על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים שאף הם חותמים על הצוואה ומאשרים שזו עדותם כדין. כאשר אחד העדים הוא עורך דין שחותם על הצוואה ושומר עליה, הסיכוי שהיא תקוים במלואה, גבוה.
צוואה בפני רשות: זו צוואה הנאמרת בעל פה או מוגשת בכתב בפני שופט, רשם לענייני ירושה, חבר בית דין דתי או נוטריון ובסופה יבואו הצהרה, חתימת הרשות ואישור הרשות על מועד עריכת הצוואה וכי הצוואה נערכה בידי המצווה.
צוואה בעל פה: זו צוואה המתקיימת כאשר המצווה נמצא קרוב למותו, בדרך כלל בעל פה, מול שני עדים שעליהם לכתוב את תוכן הדברים ולהפקיד את תוכן הצוואה אצל רשם לענייני ירושה.

חוק הירושה
במקרה שבו אדם הולך לעולמו אך לא כתב צוואה, פועל חוק הירושה הקובע שרכושו של הנפטר יעבור בחלוקה שווה לצאצאיו ולבן או בת הזוג שנותרו בחיים אחריו. אולם, על מנת ליהנות מזכות הירושה, על היורשים לפנות לרשם לענייני ירושה כדי לקבל צו ירושה המסדיר את הזכות שלהם לבעלות על הרכוש.

משרדנו עומד לרשותכם לסייע בכל ענייני הסדרה של צוואה וירושה